Ghymesi Forgách Ferencz magyar historiája 1540-1572 jellemzők

Ghymesi Forgách Ferenc kinevezett nagyváradi püspök, erdélyi kancellár és I. Ferdinánd diplomatája volt. Történetíróként a maga által megélt korszak történetét vetette papírra.