Giro d'italiano 1. jellemzők

Az olasz munkafüzet:
-változatosan gyakoroltatja a tanult nyelvi formákat,
-sokoldalúan dolgozza fel a témakörökhöz kapcsolódó szókincset,
-fotók, rajzok, ábrák és autentikus szövegek révén mélyíti el az olasz kultúra ismeretét,
-szintfelmérésre alkalmas feladatsorokat tartalmaz,
-közli a hanganyag teljes szövegkönyvét,
-összefoglalja a beszédszándékoknak megfelelő nyelvtani ismereteket A1-A2 szinten.