GLIKL HAMELN EMLÉKIRATAI jellemzők

Glikl Hameln zsidó kereskedoasszony német földön élt a 17. és 18. század fordulóján. Hamburgban született és a lotaringiai Metzben hunyt el. Jiddis nyelven írott emlékiratai (melyet a nagy tudós Kaufmann Dávid adott ki 1896-ban Majna-Frankfurtban) a még nem asszimilálódott zsidó polgárság életének alapveto dokumentumai. A memoár a világ számos nyelvén megjelent már, magyarul pedig most lát eloször napvilágot. Glikl asszony Európa északi és középso részén tevékenykedett, mely térséget Askenáznak nevezték. Rendszeresen járt Frankfurtba, Lipcsébe, Braunschweigbe, a kor legjelentosebb vásáraira, északon Koppenhágáig, északkeleten Danzig és Settin városokig, keleten Prágáig, délkeleten Bécsig, nyugaton Amszterdamig, délnyugaton Metzig jutott el. Ebben a német kereskedelmi szférában folytatott tevékenységét írja le legrészletesebben a gyermekei számára készített, bensoséges hangulatú memoárban.Emellett persze megismerjük írásából a zsidó polgárság életmódját, ünnepeiket, házassági szokásaik