Globalobüntiben jellemzők

Az egyre fenyegetőbb válságörvénylések mind nyilvánvalóbbá teszik, hogy az emberi világ kritikus elágazási pont felé közeledik. Egy pénzügyi "fekete lyukban" látszik eltűnni minden anyagi érték, és az emberiség, s benne a magyarság, többnyire tehetetlen szemlélője mindennek.
A kérdés kulcseleme az a "valami", ami önmagát többnyire "globalizációként" nevezi meg, de hogy valójában miről is van szó, azt nem egyszerű meghatározni. Már csak azért sem, mert ez a jobb híján "pusztító világerő"-nek nevezhető ismeretlen "sötét energia" saját létét is tagadja. Egy, szintén nem beazonosítható eredetű, globális véleményhatalmi diktatúra, amely magát "szerényen" politikailag korrektnek nevezi, összeesküvés-elméletnek és/vagy gyűlöletbeszédnek minősít minden olyan feltételezést, amely valamilyen globális "szuperstruktúra" létére utal.
A globális birodalom figyelmeztető és fegyelmező hatalmi részlegének fontos elemét képezik az adósság- és hitelminősítő intézetek. Az a feladatuk, hogy előbb figyelmeztessék, aztán, ha ez nem használ, fegyelmezzék azokat az országokat, amelyeknek uralmi struktúrái valamilyen módon megsértik a globális hatalmi rendszer szabályait. Ha már ilyen "rossz társaság"-ba keveredtünk, érdemes talán megvizsgálni, hogy kik a sorstársaink, akiket a globális vélemény-hatalom szintén ebben a "globalofogdá"-ban tárol mostanában, és talán az sem érdektelen, hogy ki miért került oda.