Glosszárium jellemzők

"A szövegeket, műfajokat, peremműfajokat és kommentárjaikat bizonytalan körvonalú narratív zónák veszik körül. Az alternatív poétikai gondolkodás vonzódik hozzájuk: a diskurzus elbeszélő műfajaiba hatoló, mellettük, köröttük lévő, szabálytalan beszédalakzatok érdeklik. Belép a határsávba, térközökbe, elidőz, szemlélődik. Közben ötletek, értelmezési javaslatok, glosszák, észrevételek születnek. A beszédközi kapcsolatokban, a diszkurzív rendszerek peremén, áthajlásaiban keletkező fragmentumok, egyszerű kis szerkezetek (...) egy valóságos katasztert, katalógust igényelnének. A különféle rhumb-ökből, irkák, noteszek, füzetek, cetlik, beragasztások forgácsaiból egy imaginárius készlet áll össze."