GOLGOTÁK ÉS KISDEDEK jellemzők

„... E´n lesza´lltam a Ta´ncsics utcai mega´llo´ban. O? is. Innento?l’ elvesztem. Volt mada´rcsicserge´s, volt kikelet, volt minden sze´p e´s jo´, me´g harsona is, csak jo´zane´sz nem volt. Sza´momra innento?l’ csak ke´t ido?szak le´tezett. Tama´s elo?tti e´s Tama´s uta´ni. Terme´szetesen a Tama´s elo?tti ido?szak volt az, ami elvesztette minden jelento?se´ge´t...” /Ke´kmada´r/ amp;quot;Anyo´som e´s szu¨lei a Benes dekre´tumnak „ko¨szo¨nheto?en” telepu¨ltek be To´tkomlo´sra Also´szelibo?l. Also´szelinek pedig, mint katolikus ajku´ magyar falunak, Szent Rita volt e´s ma is az a ve´do?szentje. – Hala´ny lenne a baba, nem lehetne Rita a neve – ne´zett esdeklo?n Sido´ mama, pa´rom nagymama´ja, egy csala´di la´togata´son. amp;quot; /Golgota´k e´s kisdedek/„... A ko´rha´zba’ te´rt maga´hoz. De to¨bbe´ ma´r nem besze´lt. Az a´polo´no? a´ltal, kanalanke´nt adagolt e´tel kicsorgott a sza´ja´n. Ma´r nem volt mie´rt nyelni. Imre tudta, neki ma´r nincs holnap.” /Holnaptalanok/„... A bo?sz’ apa´k o¨sszefogva, ege´sz