Gondviselésszerű véletlenek jellemzők

A világhírű vallástörténész életútja.