Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái jellemzők

"Az egyedüli - négy nagy munkáját összefoglaló és bőséges magyarázatokkal kísért - Zrinyi-kiadást 1891-ben rendezte sajtó alá Rónai-Horváth Jenő. Ez a kiadás még a világháború előtt teljesen elfogyott s példányait ma már antikváriusoknál sem igen találjuk. Költői munkássága ismertebb, hiszen a Zrinyiásszal minden középiskolai tankönyv részletesen foglalkozik és ennek az eposznak magyarázó irodalma még ma is folytonosan bővül. A prózaíró Zrinyi munkáit kellett tehát a feledés homályából előhozni, hogy azokat a magyar közönség az eddigi lehetőségeknél jobban megismerhesse és felismerhesse bennük a legnagyobb magyar értékek egyikét, a török hódoltság korának legnagyobb, nemzetnevelő tanítómesterét. A Magyar Szemle Társaság ezt a könyvet a művelt magyar közönségnek szánja. A hozzáfűzött életrajzi és történeti bevezetés, szövegmagyarázat, a Zrinyi-munkák sorsának ismertetése is ezt a célt szolgálja, tehát nem nyelvészeti, vagy irodalomtörténeti szakmunkának készült. (...)" (Markó Árpád)