Gyakorlókönyv a francia szóbeli nyelvvizsgához jellemzők

A könyv nagy segítséget nyújt az A típusú nyelvvizsgára való felkészüléshez. Szerzői az ELTE ITK munkatársai, a téma legjobb ismerői. A gyakorlókönyv három nagyobb fejezetre oszlik: 1. Képleírások 2. Szituációs feladatok 3. Hallás utáni szövegértés-feladatok. Ezen belül találhatunk benne alap-, közép- és felsőfokú állami nyelvvizsgára szánt szövegeket. Mindegyik feladatfajtához mellékelünk megoldásmintákat is, illetve a hallás utáni szövegértés-feladatok minden kérdéséhez megadjuk a válaszokat. A könyv szerencsésen fogja kiegészíteni Nathalie Duplaissy - Staub Valéria Gyakorlókönyv a francia írásbeli nyelvvizsgához című könyvét.