HÁBORÚ VIRÁGFÜZÉREK NÉLKÜL - A BARBAROSSA-HADMŰVELE, 1941-42 - jellemzők

A Háború virágfüzérek nélkül c. művében Robert Kershaw - elsősorban azoknak a német katonáknak a szemszögéből mutatja be az eseményeket, akiket azért küldtek, hogy harcoljanak és meghaljanak Hitler grandiózus terveinek megvalósításáért. A német hadinaplók, harcjelentések és az SS jelentéseinek felhasználásával az egyszerű katonák és alacsonyabb rangú tisztek nézőpontjából mutatja be a hadjáratot. Ez az új forrásanyag, melynek nagy részét idegen nyelven még nem publikálták, teljesen más megvilágításba helyezi a Barbarossa-hadműveletet. (Megtudhatjuk belőle azt is, a támadás mekkora meglepetést keltett a megnemtámadási szerződést ismerő német katonák soraiban.) A szerző ugyanakkor figyelembe vesz olyan, eddig mellőzött szempontokat is, melyek befolyásolták a küzdelem kimenetelét - azt például, hogy a bekerített oroszok további harca milyen mértékben járult hozzá a villámháború lendületének megtöréséhez, valamint a meglepetés és a nagyobb harci tapasztalat nyújtotta előn