Hangyasírás, csillagmorajlás jellemzők

Mészöly Miklós a magyar elbeszélő művészet megújítója: a nyelvi megformálásának és a csenddel szólásnak is mestere. Csendjei, szövegbeli elhallgatásai egyként irányítják a figyelmet az elmondhatatlanra és a nyelvi megragadás korlátaira. A valóság ráfogást elkerülni nem tudó "szavakba öntésével" szemben a hiteles írói megszólalás igényét domborítják ki.