Háromszék önvédelmi harcza - 1848-49 jellemzők

Erdély délkeleti, erdős hegyekkel koszorúzott fennsíkja, Háromszék történetét dolgozza fel a kötet az 1848/49-es szabasdágharc idején. A szerző, Nagy Sánodor helyi születésű révén maga is szemtanúa volt az eseményeknek. A mű első felében a történeti rész kapott helyet, amelyet a második rész okmánytára egészít ki. A történeti részben először egy írást olvashatunk a korabeli eseményekről, amelyet rövid életrajzok, valamint a székely tüzérség számos tanítójának jellemzése követ. irta Nagy Sándor [Kolozsvár] Kolozsvárt : a szerző sajátja, 1896.