Hazatéréstől a hazavesztésig jellemzők

Az ismert szlovákiai magyar történész újabb könyve a szlovákiai magyarságnak az 1938 és 1945 közé eső történetével, pontosabban a korszak iskolaügyének alakulásával foglalkozik. A munka tematikailag három részre tagolódik. Az első rész témája az 1938-ban Magyarországhoz visszacsatolt területek megújuló magyar tanügye, a másodiké a szlovák oktatásügy rendezése a visszacsatolt területsávon, míg a harmadik fejezet az 1939 és 1945 közötti Szlovák Köztársaság magyar iskoláinak helyzetét és jogállását vizsgálja.