Helyesírási szójegyzék az általános iskola 3. osztálya számára jellemzők

1995-96-ban készült Veszprémi Jenőné: Helyesírási szójegyzék és útmutató az általános iskola 1-4. osztályában anyanyelvet tanító pedagógusok számára című segédanyaga. E hiánypótló kiadvány módszertani bevezető után tematikusan és ABC-rendben, osztályonként és összevontan tartalmazza mindazt a szóanyagot (összesen 836 szót), melyet minden alsó tagozatos tanulónak tudnia kell. A szójegyzék a NYIK (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program) követelményrendszerét is figyelembe veszi. Az évfolyamonként a tanulók részére készített változatok a diákok felkészülését segítik, s egyben útmutatóul szolgálnak a szülőknek is. A 3. kiadást egy kis feladatgyűjteménnyel egészítettük ki.