HIERÓN AVAGY A ZSARNOKSÁGRÓL jellemzők

„Szimónidész, a költő egyszer meglátogatta Hierónt,a türannoszt. Amikor épp volt egy kis szabadidejük,Szimónidész így szólt vendéglátójához:– Hierón, elmagyaráznál nekem valamit, amit te biztos,hogy jobban tudsz nálam?– Ugyan mi is lenne az – kérdezte Hierón –, amit jobbantudhatnék nálad, aki oly bölcs vagy?”Ez a kis könyv a Kr. e. V–IV. század fordulóján élt athéni Xenophónnak a türanniszról (modern, nem egészen pontos kifejezéssel: a zsarnokságról) írt rövid dialógusáról szól, amely a Hierón, avagy a zsarnokságról (Hierón é türannikosz) címet viseli. A filozófus-történetíró élénk színekkel ecseteli, hogy milyen is lehetne az élete a „jó türannosznak”, aki jó kormányzással felvirágoz­tatja népét és városát, aki helyesen vezeti a rábízottakat, s áldásos tevékenysége révén el nem múló hírnévre és dicsőségre tesz szert polgártársai között.Xenophón úgy véli, még az abszolút uralkodó sem mondhat le a polgárok meggyőzéséről, mert ha megtenné, uralma nem lenne legitim. Ezzel az elkép­zelésé