HOLT LELKEK jellemzők

Gogol főműve, melynek első része 1841-ben készült el, a XIX. századi orosz irodalom egyik legnagyobb hatású regénye (bár maga a szerző a „poéma” műfaji megjelölést adta neki).A cselekmény mozgatója Csicsikov, egy közepes rangú hivatalnok, aki földbirtokosokat látogat meg, és „holt lelkeket” vásárol fel, azaz meghalt jobbágyok tulajdonjogát veszi meg. A mű címének azonban átvitt jelentése is van: az ábrázolt figurák – Csicsikovval együtt – maguk is „holt lelkek”: egy halódó társadalmi osztály szatirikusan megrajzolt, torz képviselői.A könyv megjelenésekor heves vitákat váltott ki, s miközben ma már talán kevésbé érdekes a korabeli feudális Oroszország kritikája, bármely kor olvasója felteheti magának a gogoli kérdést: „Vajon nincs-e bennem is valami Csicsikovból?”Nyikolaj Gogol kétszáz évvel ezelőtt született: az évforduló alkalmából adjuk ki főművét, s ezt később majd kisprózájának és színpadi műveinek válogatása is követi, így – hosszú szünet után – újból kapható lesz magyarul ennek a