Homo Ludens Hungaricus jellemzők

"Az évek folyamán arról is meggyőződhettem, hogy mind többen vannak, akik a 'felnőtt élet megéléséhez' is nélkülözhetetlen játék/játszás fontosságát nem csupán 'eredendő jókedvük' kisugárzásával - hanem tudásukkal is hirdetik. Mind többen tartjuk fontosnak és változatlanul időszerűnek a Kiss Áron-i felhívást: 'Tegyük a játékot közüggyé!'" - vallja e kötet szerzője, Kriston Vízi József. A történelmi példa is adott: 1890-ben a minisztérium egy szakértő bizottság segítségével rendeletben hívta fel az iskolák figyelmét a játékok fontosságára, azoknak a lehetőségekhez igazodó alkalmazására: "A mozgással járó játék azon eszköz, amely alkalmas arra, hogy az ifjúság lankadtságát eltüntesse, testét, lelkét felfrissítse, a gyermekkoron túl is megőrizze az ifjúságnak oly kívánatos és szükséges elfogulatlanságot és vidámságot...