Honfoglalások kora (Kr. e. 2200 - Kr. u. 1250) jellemzők

Eddig két honfoglalásról (670 és 895), a nevezetes László Gyula-féle "kettős honfoglalásról" volt csak tudomásunk. Mesterházy Zsolt ennél jóval nagyobb időtávot vizsgált át, s a régészeti közlésekből kimutatja, hogy Kr. e. 2000 és IV. Béla ideje között 60-nál is több keleti eredetű honfoglalás zajlott le a Kárpát-medencében. De mi történt a telepesekkel? "A kérdés úgy merül fel - írja a szerző -, hogy az eredeti műveltség elég erős-e ahhoz, hogy a bejövő, betelepülő népeket magába olvassza, vagy esetleg felszámolódik abban." A válasz adott: az új telepesek jelképei századokig kimutathatók a régészeti anyagokban, míg minden új lassan fel nem oldódik a helyiek műveltségében és nyelvében. De a mindenkit rendre magukba olvasztó őshonosok is felderíthetőek mind a mai napig, ha jó szemmel közelítünk a hagyatékhoz - olvashatjuk a kötet hátlapján.