HŐSÖK jellemzők

amp;quot;Bárkiből hős lesz, akinek hős voltát egy értelmes - vagy akár épp oktalan - ember elég hosszú időn át és elég lelkesülten hirdeti amp;quot;, állítja Paul Johnson, aki életrajzi esszéinek összegyűjtésekor a lehető legtágabban értelmezte a hős fogalmát. A amp;quot;Hősök amp;quot;-ben nem definíciókat fogalmaz meg, hanem elemzéssel és példákkal, a történelmi kontextus figyelembevételével igyekszik megragadni a hősiesség mibenlétét, amely fölöttébb szubjektív fogalom és folyamatosan változik a történelem folyamán. A könyvben szereplő hősök és hősnők - mindannyian a nyugati világ alakjai - eklektikus társaságot alkotnak; egy részük vitathatatlanul kiérdemelte a címet, mások meglepő választásnak tűnhetnek. Johnson kedvtelve fest ugyanis képet egy-két saját hőséről is, amp;quot;abban a meggyőződésben, hogy az efféle öntörvényűség a hősök tiszteletének természetes eleme. Csak ha feltesszük a kérdést, hogy mi magunk miként és miről ítéljük meg a hősiességet, kezdjük megérteni a dolog lényegét. amp;quot;Paul Johnson, a nálunk is jól ism