HOSSZÚ UTAK MEGSZOMORODÁNAK ... jellemzők

A kötetben szereplő mintegy száz archaikus népi imádság. ráolvasó és népének jó része a földrajzi és az abból is fakadó néprajzi-néplélektani együvétartozás hiteles és megindító bizonyítéka.