Humánökológia jellemzők

A humánökológia vizsgálja a globális problémák létrejöttének közvetlen és közvetett okait. Középpontba állítja a természet és az ember viszonyát, a szupraindividuális és individuális szinteken megnyilvánuló emberi tevékenység következményeit és ezek visszahatását az emberre. Integrálja az eddig, különböző tudományterületeken összegyűlt ismereteket, körvonalaz egy, a több évszázados hagyománytól eltérő szemléletet és értékrendet. Felvázolja a fenntartható társadalom termodinamikai, ökológiai, gazdasági, technológiai, antropológiai és etikai elemeit. A könyvet haszonnal forgathatják a szakemberek, diákok, tanárok és a téma iránt érdeklődő laikusok is.