Hungarolingua G jellemzők

Ez a kiadvány a Hungarolingua című nyelvkönyvsorozat nyelvtani kötete. A Gyakorlati magyar nyelvtan elsősorban azoknak a magyarul tanuló külföldieknek készült, akik a nyelvórákon elsajátított nyelvi tények mellett azok rendszerezése iránt is érdeklődnek. A könyv előzménye finnül jelent meg 1974-ben Unkarin kieli (Magyar nyelv) címmel. A magyar nyelv tanításának több éves tapasztalata érett akkor kézikönyvvé. A könyvnek ez az átdolgozott változata tekintetbe veszi a más anyanyelvű tanulók igényeit is. Különösen azoknak a kérdéseknek szentel nagyobb teret, amelyek leginkább nehézséget okoznak a magyar nyelv tanulásában.