Huszadik századi utazás tudományban és politikában jellemzők

Teller Ede 1908-ban, Budapesten született. A tréfásan "marslakóknak" titulált, az USA-ba kényszerült magyar tudósok egyike. Akkor lett fiatal fizikus, kutató, amikor a század első felében soha nem látott fejlődésnek indultak a természettudományok, amikor évezredes elméleteket vizsgáltak felül, amikor az ember először pillanthatott bele a természet mélyebb titkaiba. Teller Ede végigjárta a nagy európai iskolákat, professzorai, munkatársai voltak a kor legkitűnőbb tudósai. 1935-ben, a háború rémségei elől Amerikába ment. Részt vett a nukleáris-fegyverkutatásban a II. világháború folyamán. A békekötést követően tovább szorgalmazta a fejlesztést, kutatást...