Időutazás 7. történelemtankönyv 7. osztály jellemzők

A könyv újszerűsége abban rejlik, hogy hangsúlyt fektet a történelmi források változatos, érdeklődést felkeltő bemutatására, új szempontok beemelésére. Az új ismeretek közlésekor élményszerűen mutatja be a tárgyalt korszakokat.