IGAZGYÖNGYÖK - ETIKA KÖNYV - jellemzők

`A gyermekek nem azért járnak iskolába, hogy állandóan ridegen csakis ellenőrizzék őket, hanem azért, hogy kapjanak is valami útravalót az élethez A szociális kapcsolatokra érzékeny tanárt jellemző néhány tulajdonság: udvariasság, barátságosság, megközelíthetőség, segítőkészség, igazságszeretet, egészséges humorérzék, belső igény az együttdolgozásra és együttszórakozásra írja dr. Németh Endre a Hétköznapi aforizmák, elmélkedések című könyvében.Ezek a gondolatok nagyon jól érzékeltetik az Etika és emberismeret tantárgy tanításának alapvető feltételeit, hiszen ezt a tantárgyatcsakis úgy érdemes tanítani, ha segítjük vele a tanulók eligazodását az életben, önmagukban és társas kapcsolataikban. Meggyőződésem az is, hogy csakis olyan tanár tudja tanítani, aki partnernek tekinti tanítványait, és nem elsősorban tantárgynak tekinti a témák feldolgozását.A serdülő- és ifjúkor érzékenysége, az itt szerzett benyomások egész életre meghatározó jellegűek. Ehhez, a dr. Németh Endre által idézett út