Igazi férfi jellemzők

Zouga Ballantyne őrnagy valamelyik vad fekete királytól zsákmányolta a "Ballantyne koncessziót", amellyel ezer évre jogot szerzett egy hatalmas terület minden ásványi kincsére az afrikai kontinens belsejében.
A mérhetetlen gazdagságért vívott küzdelem azonban csak a király halálával, és a harcosok büszke nemzedékének pusztulásával érhetett véget. A fékezhetetlen szenvedéllyé fajult becsvágynak iszonyú tömegmészárlás lesz az ára. És fekete Afrika szellemei bosszút állnak a győzteseken.
A történet színhelye Dél-Afrika, a nagy gyémántláz idején, azokban az években, amikor a hevenyészett, járvány sújtotta sátortáborból kialakul a gyémántbányászat központja, Kimberley. Amikor a frissen fölfedezett, kincset rejtő dombokat elözönlik a nagyvonalú üzletemberek, a kisszerű gazemberek és a pénztelen gyémántbányászok. És dúl a harc a fekete kontinensért.