Igazságügyi szakértői kézikönyv jellemzők

A könyv magába foglalja azt a hatályos joganyagot és annak magyarázatát, amely az igazságügyi szakértőkre vonatkozóan az elmúlt évben született. Több mint hat év telt el a jogalkotás megkezdésétől az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. és az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLVIII. törvény parlamenti elfogadásáig, azaz 2005. május 23-áig. A két törvény alapvető szemléletváltozást jelentett az igazságügyi szakértésre vonatkozóan. Megváltoztatta a szakértővé válási eljárást, szakszerűbbé és ellenőrizhetővé tette a rendszert. Teret nyitott az igazságügyi szakértőknek gazdasági vállalkozások létrehozására, miközben átalakította a díjazás rendszerét. Széles körben harmonizálták a törvények a kapcsolódó eljárásjogokat is, hiszen az igazságügyi szakértésről csak úgy beszélhetünk, ha elhelyezzük azt a nemzeti igazságszolgáltatás egészében. Ezért ez a kötet, bemutatva valamennyi új szabályt, reményeink szerint segítséget nyújt a jogalkalmazónak, így a rendőrségen dolgozó nyomozónak, az ügyésznek, a bírónak, a közigazgatásban dolgozóknak, hogy a szakértők igénybevétele, a kirendelések tartalma és az elszámolások szakszerűsége kifogástalan legyen. Nem feledkezhetünk meg olvasóként magukról a szakértőkről sem, hiszen a róluk szóló jogterület alakításában felelősségteljes, komoly szakmai segítséget és együttműködést tanúsítottak a kamaráik közreműködésével.