Ígéretek sodrásában jellemzők

Egy év nem különösebben hosszú idő egy kormányciklus során sem - de az induláskor választott irány sokszor meghatározza az egész időszak kormányzati politikáját. A Medgyessy-kabinet első esztendeje az ígéretek sodrásában telt el. Az elemzések arról tanúskodnak, hogy bár egy év elteltével a kormány jól végzi a munkáját, népszerűsége rendkívül ingatag lábakon áll. Természetesen az első 365 nap után még nehéz átfogó bizonyítványt kiállítani a kabinet teljesítményéről, egyfajta számvetés azonban már készülhet a választási ígéretek, a kormányprogram és a ténylegesen elért eredmények viszonyáról. A feldolgozás szükségképpen kritikai, mindazonáltal tényeken és a folyamatok bemutatásán alapszik.