Illyés Gyula József Attiláról jellemzők

Ez a gyűjtemény versben és prózában, naplójegyzetekben, esszékben s a hagyatékban lapuló, máig kiadatlan feljegyzésekben adja közre mindazt, amit Illyés Gyula 1930 és 1982 közt, tehát pályakezdésétől haláláig írt, mondott és gondolt József Attiláról. A gyűjtemény itt közreadott (köztük sok eleddig ismeretlen, így forrásértékű) írásai révén először kerül napvilágra az a költői és emberi kép, ahogyan József Attila élete, költői útja és szenvedése rögződött Illyés Gyulában, akit költőtársának a sorsa e gyűjtemény tanúsága szerint ugyancsak megszenvedett szeretettel foglalkoztatott.