Informatika gyakorlati érettségi közép- és emelt szinten jellemzők

Ez a feladatgyűjtemény a gyakorlati érettségi vizsgán elvárt ismereteket tekinti át változatos feladatokon keresztül. A feladatokat a megfelelő témakörök szerint lettek csoportosítva, hogy az olvasó jobban koncentrálhasson egy-egy ismeretanyagra.