Írjunk szépen, helyesen Sünivel! - Írás és helyesírás gyakorlókönyv 1. o. jellemzők

A gyakorlókönyv az első osztályosoknak kínál bőséges feladatot az alapvető helyesírási ismeretek gyakorlásához. A munkafüzet bármely hagyományos anyanyelvi tankönyvhöz kapcsolható. A szerző által gyűjtött rövid történetek mesekeretbe foglalják a tananyagot. Az állatokról szóló érdekes történetek olvasásra serkentik a kisdiákokat, ugyanakkor teljes mértékben tartalmazzák az éppen tárgyalandó nyelvi-helyesírási ismereteket. A helyesírási gyakorlatok mellett fejleszti az íráskészséget a másolás, a tollbamondás és az emlékezetből írás. A sok rajzos feladat megmozgatja a gyerekek fantáziáját.