Írjunk szépen, helyesen Sünivel! - Írás és helyesírás gyakorlókönyv 2. o. jellemzők

A gyarkorlókönyv a 2. osztályosoknak kínál bőséges feladatot az alapvető helyesírási ismeretek gyakorlásához. A munkafüzet bármely hagyományos anyanyelvi tankönyvhöz kapcsolható. A szerző által írt rövid történetek mesekeretbe foglalják a tananyagot. A meseerdő állatairól szóló vidám mesék olvasásra serkentik a kisdiákokat, ugyanakkor teljes mértékben tartalmazzák az éppen tárgyalandó nyelvi-helyesírási ismereteket. Az íráskészséget fejleszti a helyesírási gyakorlatok mellett a másolás, a tollbamondás és az emlékezetből írás. A meséket követő sok rajzos feladat megmozgatja a gyerekek fantáziáját, és kis "pihenőt" nyújt a nyelvtani gyakorlatok között.