Irodalmi ikerkönyvek 7. Tankönyv jellemzők

A hetedik osztályosoknak szóló könyv a reformkori műveket állítja a középpontba, de emellett bemutat számos lírai és elbeszélő művet más korok alkotásai közül is. A régi művek mai kérdéskörökbe ágyazottan szólítják meg olvasóikat.