Irodalmi olvasókönyv a szakiskolák 10. évfolyama számára jellemzők

Korszerű, a kompetenciafejlesztést előtérbe helyező irodalmi olvasókönyv a szakiskolák 10. évfolyama számára.
- A tankönyv messzemenően figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait és előismereteit.
- A leckék tagoltak, átláthatók, az ismeretközlő szövegek érthetőek és könnyen befogadhatók.
- A feldolgozott témák érdekesek, a mindennapi élettel, a korosztály problémáival szoros kapcsolatban állnak.
- A szöveganyaghoz minden esetben változatos, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészséget, az értő olvasást fejlesztő feladatok kapcsolódnak.