Irodalom 10. Szövegértés és fogalomhasználat jellemzők

Kompetenciafejlesztés az érettségi vizsga feladattípusainak megfelelő kérdéssorokkal a 10. évfolyam ismeretanyagához kapcsolódóan.