Irodalom feladatgyűjtemény IV. - A XX. Század magyar és világirodalma jellemzők

Irodalmi feladatgyűjteményünk négy kötete a középiskolai törzsanyag feldolgozására törekszik: a kezdetektől a XVIII. századig; a felvilágosodás és a romantika; a XIX. század magyar és világirodalma; a XX. század magyar és világirodalma. Kiváló segédeszköz minden középiskolás diák számára, de különösen hasznos az érettségire, felvételire készülőknek, az anyagfeldolgozás alapja: jól megfogalmazott kérdésekre adott rövid, szakszerű válaszok, melyek - feltételezve egy lehetséges tanár-diák dialógust - az önálló, eredményes felkészülést segítik elő. Az elemzésre kiválasztott szépirodalmi művek vizsgálatakor elengedhetetlen a szöveggyűjtemény vagy a kötet használata, hiszen a feladatok ezekhez kapcsolódva irányítják a feldolgozást. Az irodalmi ismeretekhez történelmi és művészettörténeti tudnivalók is kapcsolódnak.