Irodalomtanítás az általános és középiskolában jellemzők

A könyv az irodalomtanításról való tudást rögzíti. Azt, amit egy tanárnak az irodalomtanításról tudnia kell. Vagyis a szerző az irodalomtanítás tartalmával és eszközrendszerével (poétikai ismeretek kialakítása, művészi érték és ízlés, katarzis és művészi hatás) az alapkészségek fejlesztése és a műértelmezés-műelemzés problémáival stb. foglalkozik. Szó van a kötetben tankönyvekről, a tanár egyéni programjáról, az irodalomtanítás módszeréről (megbeszélés, beszélgetés, vita, előadás, magyarázat, elbeszélés, leírás, a tanulók önálló munkája, bemutatás, gyakorlás, ismétlés stb.). A magyar szakos egyetemistáknak és főiskolásoknak készült könyv a NAT-ra való felkészülés szellemében íródott.