Isten. Az örök igazság fürkészése jellemzők

Ez a könyv megmutatja azokat az utakat, amelyeken haladva az emberek megtették saját felfedezéseiket Istenről, ahogy felfogásukat alakították arról, micsoda és kicsoda Isten, és arról, hogyan vált valósággá számunkra.
Megérthetjük Európa, India, Ázsia és a Közel-Kelet vallásainak gyökerét, valamint hagyományaikat és kialakulásukat. Hogyan fejlődött az Istenben való hit a mediterrán világban kialakult vallásokban? Hiszen ezek az ábrahámi vallások - a zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám -, amelyek mind Ábrahámot tartják ősapjuknak, az egész világban elterjedtek. E kérdésre is választ találunk az Isten című könyv oldalain. A fejezetek többsége kronológiai sorrendben követi a vallások fejlődését, és minden egyes témánál rövid időrendi táblázat és térkép segíti az eligazodást.