ISTENRŐL... - SRI CHINMOY VÁLOGATOTT ÍRÁSAI jellemzők

A könyvben a szerző az Isten-szerető és az Isten-ismerő nyelvén szól az olvasóhoz. Istenről való bensőséges tudása rávilágít az isteni valóság természetére, utat mutatva a keresőknek Istenhez. A szövegek egyszerű nyelvezete a tudás egy szokatlan mélységét közvetíti, mely túlszárnyalja az intellektuális tudás határait, és a lélek bölcsességét tárja fel. A témákból: Bizonyítható Isten létezése? *Hogyan ismerhetjük meg Isten Akaratát? *Isten Szeretete, Részvéte és Megbocsátása *Sors és szabad akarat *Istent látni mindenkiben *Hogyan beszéljünk Istennel? *Személyes erőfeszítés és isteni kegyelem *Emberi és isteni szeretet *Menny és pokol *Jó és rossz