JÁTSZANI JÓ! jellemzők

Vonatozó, Babaházi lakoma, Játszani jó című köteteinkszerzője legszentebb és legfontosabb kérdésnek tartjaebben az életkorban a játékot, mely nélkül a gyermeknem tanulhatna meg tájékozódni a nagyvilágban, aszociális életben, az érzésekben, kapcsolatokban. Ajátszó gyermek és a mesét hallgató gyermek más, kettőstudatállapotban van, amiből ki nem szabad zökkenteni,míg ő maga véget nem vet e tevékenységnek. Ígylejátszhatja, kijátszhatja magából a problémákat,feszültségeket, beleöntheti örömeit, bánatát,tapasztalatait, életbölcsességeit. Lopva figyelhetjükilyenkor, és nagyon sokat megtudunk róla. A kis versikék egy-egy játékszituációt elevenítenek felhumoros, kedves formában, fiúsakat, lányosakat egyaránt.