Jézus feléd is nyújtja kezét jellemzők

Ősi hagyomány az egyházban a két nagy ünnepre történő felkészülés idejében, adventben és nagyböjtben a háromnapos lelkigyakorlatos beszédsorozat, a triduum. Ennek megtartása a pap életében az igehirdetés, tanítás területén az egyik legszebb feladat és szolgálat.
Gyulay Endre püspök úr már fiatal lelkipásztorként, majd később a szeminárium spirituálisaként is bejárta szinte az egész egyházmegyét az Ige szolgálatát végezve.
Széles körű tapasztalatait, emberismeretét, és a Szentírás mély ismeretét tükröző lelkigyakorlatos beszédeinek gyűjteményét szeretettel ajánlom az olvasó lelki hasznát szolgáló megfontolásra, elmélkedésre különösen a Biblia Évében, hisz Isten Szava, melyhez püspök úr magyarázatot és elmélkedést fűz, mindig időszerű és személyesen érint.