Jogi kultúra, jogelmélet, joggyakorlat jellemzők

Visegrády Antal professzor, az MTA doktora nyugateurópai, amerikai, távol-keleti és ausztrál egyetemeken folytatott kutatásainak eredményeit is hasznosítva könyvében a következő kérdésekre keresi a választ. Hogyan alakult ki és fejlődik a jogállami jogi kultúra Magyarországon? Létezik-e egységes jogi kultúra vagy csupán nemzeti jogi kultúrákról beszélhetünk? Mennyiben fejlődött a magyar egyetemi hallgatók jogtudata a rendszerváltás óta? Melyek a jogbölcselet legújabb fejlődési tendenciái két posztmodern irányzat és egy világkongresszus tükrében? Mi a skandináv jogi realizmus helye, szerepe a nordikus jogelméletben? Miért tekinthető a politikai romantika a "felvilágosodás felvilágosodásának"?