József Attila jellemzők

Balogh László szemléletét, irodalomhoz és tudományához való viszonyát alapjaiban határozta meg az a gondolat, hogy semmiféle műveltség sem állhat szilárd alapokon a nyitott személyiség formálására törekvő nevelés támogatása nélkül. Arról a nagy hagyományra visszatekintő felismerésről van szó, hogy az olvasás, a művelődés lényegében nem más, mint önmagunk önismereten keresztül való megteremtése. Lotman elgondolásához kapcsolódva beszél több helyen is az irodalom nevelésben és önismeretben játszott nélkülözhetetlen szerepéről. Arról, hogy a befogadás során önnönmagára és szabadságára ismer az olvasó. Vélhetően leginkább ehhez kívánt segítséget nyújtani, amikor könyveit megírta.