JÚDÁS TITKAI jellemzők

Júdás evangéliumának elokerülése szinte sokkolta a keresztény világot. Amit Máté, Márk, Lukács és János ír az Újszövetségben a mesterét eláruló tanítványról, most egészen más színben tunik fel. Az osi evangélium teljesen új megvilágításba helyezi a krisztusi megváltást, s az árulást az isteni terv részének tekinti. Lehetséges, hogy ha Júdás nem árulta volna el Jézust, Isten fia nem adhatta volna életét az emberekért, s így a feltámadás csodája sem mehetett volna végbe?A Júdás titkaiban James M. Robinson professzor, a korai kereszténység kiváló ismeroje a Biblián és más osi szövegeken keresztül bemutatja, mi az, amit valóban tudhatunk a történelmi Júdás életérol, mi volt a szerepe a keresztre feszítésben. A szerzo egyúttal pontosan leírja azt is, hogyan, milyen anyagi megfontolások tették mesterkélt szenzációvá tavaly az elfelejtett evangéliumot, elmeséli felfedezésének hiteles történetét, végül értelmezi, magyarázatokkal látja el ezt a viharos sorsú osi szöveget, Júdás evangéliumát.