K. und K. kalandozások jellemzők

"Végigjárhatunk-e egy már nem létező országot? Miért ne. Ugyan a hajdani Birodalom utódállamokká esett szét, de valahol tovább létezik. Elindultunk tehát, hogy megtaláljuk a nyomokat házakban és szokásokban. A nőket sok helyütt köszöntik még gáláns kisztihanddal, és más egykori szokások is élnek. A Monarchia túlélte az utódállamokat, túlélte a vasfüggönyt is. Most egykori tartományai egy nagyobb unióba törekedve felismerik a hajdanvolt Birodalom előnyeit. A közös piacot, a közös pénzt, a szabványokat, az iskolákat, a civilizációt. Nem utolsósorban a jogokat, amelyeket a dualizmus a kor színvonalán megadott lakóinak, alattvalóinak." (A szerkesztő)