Az élet útján jellemzők

VERSEK VERSFORDÍTÁSOK KRITIKÁK ÉS CIKKEK ÖNÉLETRAJZ ÉS NAPLÓJEGYZETEK Szeretnék pár esztendőt még tűrhető egészségben megérni; a kisfiamat nőni látni; néhány álom-messziségnek vasúton nyomába szaladni; dúlásig lakni csak álmodhatóan pompás teliségű könyvesházakban; néhány kötelességnek érzett íráshoz szeretnék még magamban hitet; csak annyit, amennyi okvetlen szükséges! Vajon ráérek-e mindezekre?