KELET-MAGYARORSZÁG HELYNEVEI jellemzők

Az eredetileg 1943-ban megjelent munkában Kniezsa István meghatározza a helységnevek tipológiáját és kronológiáját, s a magyar, német és román névváltozatok egymáshoz való viszonyát. Mindezekből hitelt érdemlően és máig érvényesen azt a településtörténeti következtetést vonja le, hogy a helységnevekkel igazolható népek közül kétségtelenül a románok érkeztek legkésőbb: csak kivételszerűen akad ugyanis olyan helységnév, amely akár a magyarban, akár az erdélyi szászban a románból származna, ha az már 1400 előtt előfordul a forrásokban.