Kémia III. Munkafüzet jellemzők

A 15 éves diákok számára készült Kémia III. tankönyv munkafüzete, amelynek használata segíti a rendszeres órai munkát. Minden leckéhez egy oldalnyi feladatot találunk. Megoldásával tisztázhatjuk a legfontosabb fogalmakat, és gyakorolhatjuk a tanultakat. A kérdések egy része egyszerű, számonkérő jellegű, nagyobb része viszont megfigyelésre, alkalmazásra, gondolkodásra késztet, rendszerez vagy éppen új összefüggéseket láttat meg. A szerző nagy tanítási tapasztalatú, jó didaktikai érzékkel válogatta össze az év folyamán egyre nehezedő feladatokat, ezért érdemes ezt a kis füzetet is használni.