Kérdő jelezés jellemzők

Az alkalmazott filozófia témáit elsősorban nem a könyvekből és a "tudomány" állapotából veszi, hanem mindig az aktuális egzisztenciális-történelmi kihívásoknak az aktusra-hozását kísérli meg. Hiszen a filozófia maga is csak annak a késztetésnek a megvalósulása, amelyben mi, emberek, olyan problémákat tematizálunk, amelyeket nélküle képtelenek lennénk felvetni. Király V. István kötetében főleg Heidegger és Gadamer gondolatai mentén amellett érvel, hogy filozófia csakis a szabadság alapján "hajtható végre", s hogy a filozófia végrehajtása magának a legnagyobb szabadságnak a cselekedete...
Ha ez így van, és ha a kérdezés, illetve a kérdés valóban lényeges a filozófia számára, akkor a szabadságnak is lényegi kapcsolatban kell állnia a kérdezéssel. Tehát a szabadság nem volt és nem is lesz sohasem más, mint a kérdezésesen kérdéses létező létre-nyitottam megkötött és történelmileg tagolódó létjellemzője, létmódja - a kérdő-jelezés.