KÉTSÉGEK - KÖKÉNY-KÉK KŐKULCS jellemzők

Két könyv egy kötetben, melynek anyaga a szerző többéves belső párbeszédéből, illetve művei 10–15 évet átfogó válogatásából áll össze.A Kétségek című kötetben vers, kispróza, napló, álomfeltárás egyaránt található, de a szerzőre jellemző hommage-típusú darabok is meghatározzák a mű szerkezetét, tehát a kiemelkedő elődök tisztelete ismét fontos szerepet játszik az összeállításban.A másik, Kökény-kék kőkulcs címet viselő könyv a külső-belső világokat feltáró, a szimultán történetekben változatosan lüktető, réteges és gyakran metanyelvi beállítottságú írásfolyam: James Joyce hősének sajátos rezgéseit keresi, alakítja át. A szerző egyféle „szellemi alteregóként” bújik Finnegan gondolataiba, mesés képzelgéseibe és valóságos én-kereséseibe.A kötetet Bálint Ádám képzőművész rajzai teszik teljessé. Néhány darabjuk „újra-megtalált”, átdolgozott, átértelmezett formában jelenik meg. De új művek is létrejöttek a két alkotó együttgondolkodásai során, mely lelki rajzolatok érzékenyített kapcsolatot